Begeleid Wonen

Persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving​

De bewoners hebben een eigen kamer waar een eigen
douch/toilet aanwezig is. In de gezamenlijke huiskamer wordt er gekookt en gerecreëerd.
Er zijn twee dagen dagbesteding waar we verwachten van de bewoners dat ze hier
ook naar toe gaan, tenzij ze op een andere locatie dagbesteding/werk volgen. De
dagbesteding wordt gedaan door de Boshoeve en de Deele op eigen locatie.

De overige dagen worden besteed aan onderhouden van eigen woonomgeving, boodschappen halen ontwikkelen van hobby’s. Er zijn altijd wel activiteiten te ondernemen b.v. tuinwerkzaamheden/koken/knutselen/werken bij pluimvee, etc.

Vraaggericht werken is ons doel, waarbij ontspanning en gezelligheid sleutelcomponenten zijn. We vinden het essentieel dat iedereen zich volgens eigen capaciteiten kan ontwikkelen, betekenisvolle dagbesteding ervaart, uitdagingen aangaat, en zichzelf kan zijn.

Momenteel bestaat de groep uit acht personen in de leeftijd van 20 tot 52 jaar. Drie dames en vijf heren.

Heeft u interesse of wilt u meer weten?

Bij een opnamen gaan we zorgvuldig kijken of een bewoner past bij ons en zich kan thuis voelen in de groep. De bewoner krijgt de mogelijkheid om twee dagen mee te draaien met de dagbesteding. Een week later komt hij twee tot drie dagen logeren. Hierna volgt er een teambespreking waarin we kijken of de desbetreffende bewoner past en we de begeleiding kunnen geven die nodig is. Hier is ook de psycholoog bij betrokken. Is iedereen enthousiast en de bewoner ook dan kunnen we over gaan tot het wonen.

Voor een kennismaking of rondleiding bij Het Zorgboerdereitje, neemt u alstublieft contact met ons op. We zijn enthousiast om u als onze nieuwe bewoner te mogen verwelkomen!

Intake gesprek

Voor een kennismaking of rondleiding bij Het Zorgboerdereitje, neemt u alstublieft contact met ons op. We zijn enthousiast om u als onze nieuwe bewoner te mogen verwelkomen!