Notice: Undefined variable: slug in /var/www/clients/client12/web29/web/wp-content/plugins/companion-portfolio/companion_portfolio.php on line 87

Notice: Undefined variable: slug in /var/www/clients/client12/web29/web/wp-content/plugins/companion-portfolio/companion_portfolio.php on line 87
Het Zorgboerdereitje Missie | Visie - Het Zorgboerdereitje

Welkom bij het Zorgboerdereitje

Missie | Visie

Missie/Visie & Doelstelling

Missie/Visie:
“Het Zorgboerdereitje” staat voor kleinschalige, deskundige en menselijke begeleiding waarbij respect, ontwikkeling, ontspanning en gezelligheid  voorop staan.
We willen iedere cliënt positieve ervaringen meegeven in het leven en in hun eigen kracht zetten. Onze missie is om een situatie te creëren waarin een ieder zich veilig en thuis voelt. Alle cliënten zijn gelijkwaardig en uniek. Iedere cliënt heeft recht op respect, ontplooiing en persoonlijke aandacht. Dit betekent dat wij  ieder mens respecteren inspelen op de mogelijkheden van de cliënten en ondersteuning bieden bij het maken van zijn of haar keuzes.

Doelstelling:
Ons doel is om vraaggericht te werken, in een situatie waar ieder zich veilig en thuis voelt. Ontspanning en gezelligheid zijn termen die we belangrijk vinden binnen “Het Zorgboerderijtje”.
Voor elk individu vinden we het van belang dat ze zich naar eigen mogelijkheden ontwikkelen, een zinvolle dagbesteding hebben, uitdaging vinden en zichzelf mogen/kunnen  zijn.
De wensen die cliënt en en zijn of haar familie  zelf hebben ten aanzien van de doelen horen wij graag en nemen wij indien mogelijk mee in de begeleiding.